Anvisning å böcker tjenliga för sockenbibliothek = Schwedische Volksbibliothek. Stockholm : Haeggström, 1873